به شیراز آی و …گردشگری ادبی

به شیراز آی و ...گردشگری ادبی در شیراز گردشگری ادبی در ادیبانه ترین شهر ایران شیراز؛ شهری با قدمت بسیار که سابقه‌ات به قرن‌ها پیش از ظهور اسلام در ایران بازمی‌گردد و در دامان سبز خود ادیبان و ادب‌دوستان بسیاری را پرورانده است. سیروس رومی در کتاب «شیراز در شعر…